HUKUKİ HİZMETLERHUKUKİ HİZMETLER

Günümüzün artan kentsel yapılaşmasıyla artık az daireli lokal apartmanlardan, çok daireli ve kompleks yaşam alanlarını içeren tesislere geçişler yaygın hale gelmeye başlamıştır. Doğaldır ki sayı artıkça uyuşmazlıklar da çoğalmakta ve bunun neticesinde çok daireli binalar ya da site yaşam alanlarının en büyük sorunlarından biri de hukuki ihtilaflar olmaya başlamıştır.

Bu ihtilaflar kendi kendine çözülemeyeceği gibi işin uzmanı tarafından bizzat kontrol altına alınmalı ve takip edilmelidir. Resmi bir yapı olarak konumlanan Site/Bina Yönetimlerinin adil ve şeffaf bir şekilde düzenlemeler yapmasına yardımcı olmak, bununla birlikte mevcut düzenlemelerin uygulamasını hayata geçirmek için en ideal yol, işin uzmanı bir avukatın vereceği hukuki hizmetten geçmektedir.

HMC PROFESSIONAL
Böylece Site/Bina yönetimi kusursuz ve sistematik şekilde işleyecek, yönetimin uğrayacağı zarar en aza indirilecektir. Öte yandan hem yönetimin hem de kat maliklerinin haklarının korunacak, ihtilaflar hızlıca çözülecektir. Site Yönetim Planı ile Kat Maliklerinin onaylamış olduğu tüm kuralların aktif olarak uygulanması mümkün olacaktır.Site Yönetimlerinde Avukat ve Hukuki Danışmanlık Hizmetleri nelerdir?

 1. Apartman Yönetici ve Denetçilerinin Seçilmesi.
 2. Yöneticilerin Görev ve Sorumluluk Kapsamları.
 3. Yönetici Görev ve Sorumlulukları Kapsamında Yaşanan İhtilaflar.
 4. Apartman Kayıt Belgelerinin Tutulması.
 5. Aylık Aidat, Isınma ve Ortak Giderlerin Toplanmasında Yaşanan Sorunların Hızlı Çözümü ve İcra Takipleri.
 6. Kira Alacaklarının Takibi ve Tahliye
 7. Apartman Görevlisi İş Sözleşmesinin Düzenlenmesi-Sözleşmenin Revize Edilmesi.
 8. İşçi Alımı-Sözleşmesinin Feshi.
 9. Apartman Görevlilerinin Alacağı, Kıdem ve İhbar Tazminatları.
 10. Güvenlik Şirketleriyle Yapılan Anlaşmalar, Geçici İşçi Alımı.
 11. Site Yönetimi ve Apartman Yöneticiliği ile Kat Malikleri veya Kiracıları ile İlgili Olarak Oluşan Uyuşmazlıkların Karşılıklı Dava Takibi.


HMC PROFESSIONAL

Site Yönetimleri İçin Avukat ve Hukuki Danışmanlık Neden Önemlidir?

Kat Maliklerinin, kiracıların ve yönetimin haklarının güvence altında olması, tarafların belirli bir düzen ve kurallar silsilesinde güvenli ve huzurlu bir şekilde yaşantılarının sağlanması için Site Yönetimlerine büyük bir sorumluluk düşmektedir. Kat Maliklerince onaylanan kuralları, yani ‘’Site Yönetim Planını ‘’ oluştururken, Yönetim planının muhtevası kanuna uygun olmalıdır. Kanunun emredici hükümlerine aykırı olan yönetim planı hükümleri geçersizdir.

Kat Maliklerinin onayıyla kabul olunsa dahi, HUKUKA, AHLAKA ve KANUNA aykırı düzenlemelerin geçersiz sayılacağı Yargıtay Kararlarıyla da sabitlenmiştir. Tüm bu sebeplerle, her Site veya Apartman Yönetiminin kendine özgü özellikleri ve talepleri olacağından, hususiyet arz eden bu içeriğin hukuksal dayanaklarıyla hazırlanmalıdır. Aksi durumlar mahkemelerde hukuksal çözümleri zorlaştırmaktadır. Hukuka uygun olarak hazırlanan yönetim planlarının uygulamasından da uyuşmazlıklar doğabilmektedir.

HMC PROFESSIONAL
Öte yandan kalabalık insan kitlelerinin yaşadığı bu site ve binalar adeta bir yaşam organizması haline gelmiş bulunmaktadır. Şüphesiz ki bu organizmada zaman zaman çatlaklar oluşmakta ve yönetimler çözüm konusunda yetersiz kalmaktadır. Ortak giderlerin, aidatların, ısınma giderlerinin toplanması her zaman sistematik bir şekilde olmayıp zaman zaman avukat vasıtasıyla tahsil edilmesi gerekmektedir. Sadece yönetim alacakları olarak düşünmeyip kat mülkiyet kanununa aykırı herhangi bir uyuşmazlıkta da gene avukat ihtiyacı doğmaktadır.

Site ya da bina yönetimi olarak hukuki tecrübemizden faydalanmak ve bizimle çalışmak istiyorsanız ayrıntılı bilgi için Web Sitemizin iletişim kısmındaki telefon numarasını arayarak randevu alabilir ya da diğer iletişim kanallarından tarafımıza ulaşabilirsiniz.


Sizleride referanslarımız arasında görmek istiyoruz.
HMC Professional markasının ayrıcalıklı hizmetlerinden
yararlanmada geç kalmayın.